Motokluba Likums :

 

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Old School Moto Klubs ir neformāla pašorganizācija kas vieno Kluba Biedrus alkās pēc ceļojumiem, mīlestību pret mototekhniku un pofigizmu pret sociālajām normām, procedūrām un likumiem.

1.2. Klubs tika dibināts Rīgā, nav strukturāls nodalījums kādam citam motoklubam. Klubs var atvērt «charter» (filiāles), gan Eiropas Savienībā, gan citās valstīs kā arī veidot savus Nomadus.

1.3. Visas savstarpējās attiecības un aktivitātes Klubā tiek veidotas saskaņā ar statūtiem un iekšējiem noteikumiem pēc OSMC vispārējo noteikumu punktiem.

1.4. Kluba patiesā jēga ir īstenot dzīvē nospraustos mērķus un uzdevumus, kas norādīts iedaļā Nr. 2 Motokluba Likuma vispārējos noteikumos.

1.5. Kluba darbība nav strukturēta uz to, lai kāds no tā gūtu peļņu vai jeb kādu citu komerciālu labumu. Ienākumi, kas var rasties rezultātā no Biedra naudām, ziedojumiem, Kluba pasākumiem vai kādām Kluba “haltūrām” (un Kluba Biedru “haltūrām”) tiek novirzīti Kluba attīstībai.

 

 

2. Kluba pamatmērķi un uzdevumi:

 

2.1 Old School MC Kluba Biedru atbalsts

2.2 Grupu kopīga izbraukšana pa Valsti un ārpus Valsts teritorijām, sporta un atpūtas pasākumu organizēšana. Vairāk informācijas:

2.3 Izglītot par moto tehnikas un motocikla vadīšanas zināšanām citus, mazāk pieredzējušus motociklistus, kā arī iedrošināt mototūrismam.

2.4 Piesaistīt savai moto sabiedrībai cilvēkus kuri piekrīt un atbalsta OSMC Kluba politiku, neatkarīgi no vecuma, sociālā, ģeogrāfiskā un citām koncepcijām.

2.5 Atbalstīšana un attīstība Kluba tīmekļa vietnē.

2.6 Uzturēt un attīstīt attiecības ar citiem moto klubiem, organizācijām un privāt personām, kuri atbalsta OSMC mērķus un uzdevumus, kā arī kuri var būt Klubam jeb kā savādāk noderīgi.

2.7 Club House izveidošana un uzturēšana.

2.8 Kluba mantu, lietu un cita inventāra pavairošana.

2.9 Kluba Likuma statūtu ievērošana, lai uzlabotu Kluba efektīvāku darbību.

2.10 Šķēršļu likvidēšana, kas kavē Kluba attīstībai gan Kluba ietvaros, gan arī ārpus tā.

 

 

3. Piederība pie Old School Moto Kluba Biedriem :

 

3.1 Kluba Biedri nekad nevar būt piderasti (jeb kāda veida šā vārda nozīmē - piderasti), sievietes un policijas darbinieki, vai arī izbijušie policisti (kā mēs zinām, pēc definīcijas, nemēdz būt bijušo policistu).

3.2 Klubā dalība ir brīvprātīga.

3.3 No Kluba Biedru var izslēkt, par :

  a. OSMC Kluba Likuma neievērošanu jebkurā no tā punktiem.

  b. Kluba Biedra necienīgu vai apkaunojošu uzvedību.

3.4 Jebkurš lēmums par Kluba Biedra izslēkšanu, vai pienākumu izpildīšanas atcelšanu, tiek apstiprināts ar Kluba Biedru balsošanu sapūlcē.

3.5 Par Kluba Biedru, pēc noteiktā pārbaudes laika, var kļūt jebkura persona, kas nav minēta punktā 3.1 un kurai ir jebkāda moto tehnika, kā arī kas godā un pieņem Old School Moto Club noteikumus.