Rekvizīti naudas paskaitījumiem notiesātajiem un apcietinātajiem:

 

Saņēmējs: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Reģ. Nr.: 90000027165

Bankas nosaukums: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV15TREL8190468041000

 

Maksājuma mērķis: notiesātā vai apcietinātā vārds, uzvārds un personas kods.

  • Facebook

Sekojiet mums

© 2020 by Old School MC Latvia. Designed by Alberto