biker_100x70_rombs.png
old school biker_Latvia_2_balts.png
81_support.png
 

Jānis Jūrmalnieks

dibinātājs, prezidents

“Statusa turētājs” jeb kluba līderis

 

Vai Tu dari savu darbu?

Vai Tu esi pilna statusa turētājs motoklubā? Cik smagi Tev bija jāstrādā, lai iegūtu savu statusu?  Šie jautājumi klejo pa manu galvu un skan man ausīs sākoties kārtējai motosezonai. Esmu bijis apritē pietiekami ilgi, lai piedzīvotu daudzu jaunu klubu rašanos un drīzu izzušanu, kad šo klubu locekļi ir zaudējuši interesi. Ir laiks apkopot iemeslus un cēloņus, kas noved klubus pie savas darbības pārtraukšanas.

 

Vadības trūkums

Biedriem ir nepieciešama motivācija. Labs vadītājs/līderis zin, ka vienkārša uzdevumu un pavēļu došana nav viss, kas nepieciešams. Bieži problēma ir veidā, kādā biedri tiek informēti par lietām. Motoklubu pasaules ir pārbāzta ar cilvēkiem, kas nēsā ievērojamas “krāsas”, bet gluži vienkārši nav šo “krāsu” cienīgi, pateicoties nekorektam vadības stilam un prasmēm. Pārāk bieži ir gadījumi,  kad vadītāja mērķi ir minimāli vai nav nemaz saistīti ar kopējiem kluba mērķiem un izvirzītajiem uzdevumiem – tas veido apjukumu, aizvainojumu un necieņu pret vadību pārējos kluba biedros.  Tass, savukārt, veido neapmierinātības, kas var novest pie kluba sabrukuma. Kad Tu dzirdi negatīvas lietas par kluba “politiku”, neapmierinātība ir tās pamatā. Laba un profesionāla vadība, turpretī, ved visus kluba biedrus pretī motivācijai un morāles izveidei. Fokusēts līderis zin visu kluba biedru stiprās un vājās puses un izmanto tās kluba interesēs. Komandas darbs bez vadības iesaistīšanas lielākoties gadījumos nav ilgdzīvot spējīgs un ir veltīgs. Labs vadītājs izmanto pozitīvās iezīmes, lai iedrošinātu kluba biedrus uzņemties iniciatīvu un vestu tos pretīm sasniegumiem.  Vislabākie līderi spēj panākt pārējo biedru “veselīgu” vēlmi sacensties ar savu līderi.

 

Visu motoklubu līderiem vajadzētu laiku pa laikam izvērtēt pašiem sevi. Labākie un visveiksmīgākie motoklubi regulāri rīko vēlēšanas un pievieno savam pulkam jaunus dažādu līmeņu vadītājus. Katram motokluba vadītājam vai līderim vajadzētu sagatavoties tam, ka agrāk vai vēlāk tas tiks aizvietots.  Tas do nenovērtējamu iniciatīvu pārējiem kluba locekļiem. Stagnācija ir “klubu slepkava” un iznīcības iemesls un, kad klubi stagnē, pie vainas galvenokārt ir vadība.

 

Kluba biedru loma

Pārbaudes laikā, topošajam kluba biedram ir jāspēj radīt skaidra vīzija par viņa vai viņas lomu klubā. Koncepts, kas paredz kluba biedru stignru lojalitāti klubam, nereti ir “zudis jēdziens” – biežākais iemesls tam ir vārgs vadītāju sniegums komunicējot ar pārbaudes laikā esošajiem kluba biedriem. Tradicionāli no motokluba dalībnieka tiek prasīta augstas prioritātes piešķiršana ar motoklubu saistītājām lietām dalībnieka ikdienas dzīvē. Tas nozīmē,  ka kluba biedrs ir gatavs sniegt papildus palīdžibu un veltīt savu laiku, lai demonstrētu uzticību klubam brīžos, kad klubs ir nonācis pretrunīgās situācijās. Attaisnojums, ka kluba biedrs ir bijis pārāk aizņemts ar sava dēla futbola treniņu grafiku lai apmeklētu kluba sanāksmes, ir lieks un nederīgs. Diemžēl, pārāk daudz klubi pieļauj šādu klubu biedru attieksmi. Kad kluba biedrs pārdod savu moci un neparādās kluba biedru redzes lokā vairāku mēnešu garumā, varam diezgan droši teikt, ka viņa uzticība un lojalitāte klubam ir zudusi – pats galvenais ir kluba biedra ierašanās nepieciešamajās reizēs. Kluba krāsu nēsētājs, kurš attiecas pret savu lomu klubā nopietni un vienmēr rūpējas par kādu no kluba pasākumiem, aktivitātēm vai ar labu kluba reputācijas veidošanu.

 

Kā krāsu nēsētājs Tu esi piekritis sava klubā labā darīt vairāk, kā tikai nēsāt sava kluba krāsas beregulāros izbraucienos ar moci – šādas krāsas Tu vari iegādāties internetā. Tādā gadījumā Tavs vienīgais pienākums ir apmaksāt rēķinu par šīm krāsām.

Lai būtu pavisam skaidrs, kluba biedru loma nozīmē:

  • Neparkāpt kluba un ar to saistītos noteikumus

  • Parādīt entuziasmu ierodoties kluba pasākumos un sanāksmēs

  • Pozitīvi reprezentēt savu klubu publiskos pasākumos. Veltīt savu laiku un spējas, lai sniegtu palīdzību jebkuarā ar kluba darbību saistītā pasākumā

  • Apmācīt un mentorēt jaunos kluba biedrus

  • Atbalstīt sava kluba vadību bez negatīvitātes un apdraudējuma

  • Domāt, rīkoties un plānot tā, lai klubs dzīvot vēl ilgi pēc Tevis (ilgtermiņa darbība)

 

Ja Tu nēsā motokluba krāsas un neievēro augstāk minēto, Tu esi vienkāršs pozeris., un mūsu vidū ir daudz par daudz šāda tipa motobraucēju. Ja Tu esi motokluba vadītājs un Tava kluba biedrs vai biedri nepilda nepieciešamās darbības, Tu savu darbu veic neprofesionāli. Vai tādā gadījumā klubam ir nepieciešams jauns vadītājs? Vai Tev ir drosme paiet malā un sava kluba labā nodot vadības grožus jaunam vadītājam vai līderim?

 

Modernajā mūsdienu popkultūrā, baikera tēls tiek saistīts sākot ar 1960to gadu dumpinieku un beidzot ar modernu Motociklistu Klubu. Tam varam peivienot Motociklu Asociācijas, Braukšanas Klubus, Ministrijas un citas braucēju grupas, kuru dalībnieki valkā vestes ar krāsām uz muguras, ir tetovēti un brauc ar cruiser vai touring tupa motocikliem. Mūsdienās jebkurš interesents var izlitkties un justies kā baikeris. Motoklubi, kas ievēro likumu, tiek vāji vadīti un nepakļaujās vispār pieņemtiem standartiem, daudzu cilvēku uzskatos ir pasliktinājuši motoklubu kopējo kultūru.

 

Piebiedrošanās motoklubam ir daudz vairāk kā vienkārša moča nopirkšana un krāsu uzlikšana uz vestes muguras. Līderiem ir jāvada, kluba biedriem jābūt lojāliem un uzticamiem un pozeriem jātiek nosūtītiem uz nelojālo biedru rangiem.

 

Tā vien šķiet, ka mūsdienu motoklubu kultūra (it sevišķi to klubu, kas ievēro likumu) ir pārbāzda ar “Motoklubiem, kurus aptver vāji līderi un neuzticami biedri”. Sociālie mediji sniedz iespēju izveidot “klubu”, kurš virspusēji izskatās svarīgāks, kā tas patiesībā ir. Jebkurš mazas impērijas radītājs var nēsāt “P” krāsu. Vārds “Brālis” ir vairāk klišejas, nekā fakts. Patiesa lojalitāte ir ļoti grūti panākama, saistībā ar personisku mērķu un iekšējiem konfliktiem. Ir gandrīz neiespējami nošķirt šos “fasādes” klubus no tiem patiesajiem, spēcīgajiem klubiem, kādi ļoti daudzi vēlas kļūt.

 

Ilgdzīvotība ir vienīgais reālais pierādījums tam, ka klubā valda taisnīgums, drosmīgums un tam piemīt būtība, kuru var panākt tikai ar kompetentu kluba vadību and lojāliem, uzticamiem kluba biedriem – šī ir veiksmīgu motoklubu pamat formula.

slade%2520kuldiga4_edited_edited.jpg

Riga, Latvia

harley5@inbox.lv

   : +371 28 345 585

Kontakti

Thanks for submitting!